Одеський регіональний центр

Національного центру управління та випробувань космічних засобів