Моніторинг цвітіння водоростей у північно-західній частині Чорного моря

Національним центром управління та випробувань космічних засобів проведено супутниковий моніторинг цвітіння водоростей у північно-західній частині Чорного моря з використанням оптичних даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з КА Sentinel-3А та КА Sentinel-3B за період з 28.06 по 01.07.2020 р.

Індикатором забрудненості води та кількості біомаси фітопланктону обрано хлорофіл-а, який опосередковано дозволяє оцінити інтенсивність цвітіння водоростей у водоймах.

Супутниковий моніторинг надає можливість проводити наближену оцінку просторового розподілу хлорофілу-а та класифікацію за рівнем концентрації водоростей на великих площах водойм та доповнювати дані наземного моніторингу.