Оголошення про початок процедури збору пропозицій потенційних постачальників послуг

Національний центр управління та випробувань космічних засобів з метою дотримання принципів здійснення закупівель оголошує початок процедури збору пропозицій потенційних постачальників послуг з виконання науково-дослідної роботи (НДР) «Дослідження технічних характеристик РТ-32 в С-, К- та Х- діапазонах в режимі тестових спостережень радіоастрономічних об’єктів. Розробка пропозицій щодо збільшення точності наведення антенної системи», шифр «ЦКДЗ-Супровід-С»

  1. Мета виконання НДР

Дослідження характеристик РТ-32, визначення напрямків удосконалення систем радіотелескопу для забезпечення виконання досліджень в галузі наукових радіоастрономічних та космічних досліджень, які проводяться в рамках загальнодержавних наукових та науково-технічних програм та міжнародних проектів.

  1. Призначення продукції

Загальним призначенням РТ-32 є автономні та сумісні (в мережах РНДБ) радіоастрономічні дослідження, інші космічні та спеціальні дослідження за космічними проектами та програмами.

Продукція, що виготовляється при виконанні НДР, призначена для використання при створенні систем радіотелескопу РТ-32.

  1. Вихідні дані для проведення НДР

Вихідними даними для проведення НДР є:

паспорта (формуляри) та технічний опис (електронні копії) на антенні системи MARK-4B (надається Замовником);

акти обстеження (технічного стану) антенних систем ЦКДЗ;

відкриті дані про технічні параметри антен відповідного класу;

матеріали – звіти, акти, методики (електронні копії) з виконання НДР та ДКР зі створення РТ-32 на базі антенної системи MARK-4B, що проводились протягом 2018 – 2020 років;

ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення»;

ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення»;

ГОСТ В 20.39.304-76 «…Требования стойкости к внешним воздействующим факторам»;

УРКТ 07.01.

  1. Вимоги до виконання НДР

В ході виконання НДР повинні бути виконані такі роботи:

дослідження похибок наведення антенної системи за даними спостережень калібрувальних мазерів при роботі в С- та К-діапазонах;

розробка пропозицій щодо уточнення алгоритмів роботи адаптованих матриць похибок наведення антенної системи С- та К-діапазонів;

визначення нормованих коефіцієнтів підсилення, коефіцієнтів використання поверхні антенної системи в С- та К-діапазонах;

дослідження власних шумів РТ-32 при роботі в С- та К-діапазонах під час проведення тестових радіоастрономічних спостережень радіогалактик та мазерних радіоджерел;

проведення спільних спостережень в радіоінтерферометричній мережі;

Орієнтовний термін закінчення НДР: 30 листопада 2021 року.

Для прийняття участі потенційному Виконавцю НДР необхідно надіслати на електронну адресу Національного центру (ncuvkz@spacecenter.gov.ua) заповнену та підписану керівником Виконавця заявку на виконання НДР за формою:

Заявка на НДР ЦКДЗ-Супровід-С.

Кінцевий термін подання заявок на виконання НДР: 28 травня 2021 року.

Постачальник послуг з виконання зазначеної НДР буде визначений за результатами проведення тендерних процедур закупівель.