Національний Центр Управління та Випробувань космічних Засобів

Національна система сейсмічних спостережень (НССС)

Національна система сейсмічних спостережень (НССС) та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах (далі – Система) утворена постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1995 № 728 “Про створення національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах” з метою підвищення безпеки проживання населення та експлуатації виробничих фондів у сейсмонебезпечних регіонах країни, здійснення контролю за дотриманням вимог міжнародних договорів України про обмеження та заборону випробувань ядерної зброї, вивчення сейсмічного і геогідродеформаційного стану території України та суміжних держав, координації діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення захисту населення, об’єктів і територій від впливу землетрусів.
В основу функціонування Системи покладено діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та їх взаємодію на основі комплексного аналізу сейсмічних і геофізичних даних служб спостереження та охоронних мереж, що дасть змогу здійснювати оперативний контроль за сейсмічним станом та іншими геофізичними явищами і забезпечувати органи виконавчої влади та заінтересовані організації інформацією про можливі землетруси та інші аномальні геофізичні явища з оцінкою їх наслідків.
Функціонування Системи спрямоване на вирішення таких завдань:
  • Складання прогнозів землетрусів на основі проведення сейсмічних спостережень і аналізу їх результатів;
  • Інформаційне забезпечення робіт стосовно сейсмічного районування території України, оцінки потенційної сейсмічної небезпеки, сейсмостійкого будівництва, а також фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на вирішення проблем прогнозу землетрусів;
  • Розробку карт сейсмічного районування території України, нормативних актів щодо захисту населення, об’єктів і територій України від впливу землетрусів, функціонування і розвитку Системи;
  • Оперативне забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, території яких розташовані у сейсмонебезпечних районах;
  • Інформацією про землетруси та можливі їх наслідки;
  • Оперативне визначення місця, часу і параметрів землетрусів, інших геофізичних явищ та ядерних вибухів на іноземних випробувальних полігонах, що відбулися;
  • Організацію центрального банку геофізичних даних Системи і забезпечення міжрегіонального та міжнародного обміну геофізичною інформацією.

Космічні новини


© 2020 НЦУВКЗ
Веб-сайт НЦУВКЗ знаходиться в дослідній експлуатації
Копіювання матеріалів тільки за наявності посилання на веб-сайт НЦУВКЗ
Сайт розроблено - Space-inform