В рамках Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на замовлення ДКА України розроблена і створена система координатно-часового та навігаційного забезпечення України (далі — СКНЗУ) з використанням сигналів глобальних навігаційних супутникових систем.

На даний момент СКНЗУ пройшла сертифікацію та передана на баланс Національному центру управління та випробувань космічних засобів (далі-НЦУВКЗ). Функції оператора та експлуатуючої організації СКНЗУ покладено на ЦПОСІ та КНП.

СКНЗУ призначена для здійснення моніторингу стану радіонавігаційного поля, яке формують системи GPS та ГЛОНАСС, та для постачання користувачам ГНСС додаткової диференційної корегувальної інформації, необхідної для підвищення точності та надійності місце визначення у реальному масштабі часу.

На даний момент СКНЗУ, яка функціонує у режимі дослідної експлуатації, включає Головний та Резервний центри контролю навігаційного поля (Дунаївці та Харків) і 10 контрольно-корегувальних станцій (м.Харків, м.Дунаївці Хмельницької обл., м.Яворів Львівської обл., м.Чернігів, м.Ізмаїл Одеської обл., м.Мукачеве, м.Вінниця, м.Кіровоград, м.Запоріжжя, смт.Городок Житомирської обл.).

На основі Угоди про утворення Національної об’єднаної ГНСС-мережі, яку НЦУВКЗ уклав з Головною астрономічною обсерваторією НАН України та ПрАТ «Систем Солюшнс», крім інформації від мережі контрольно-корегувальних станцій (далі – ККС), які належать НЦУВКЗ, на договірних основах може отримуватись інформація від окремих референцних станцій (далі – РС), що входять до мереж партнерів, інформація яких також обробляється в Головному та Резервному центрах контролю навігаційного поля (ЦКНП).

У результаті Головний та Резервний ЦКНП вже зараз можуть надавати за запитами користувачів диференційну корегувальну інформацію (далі – ДКІ) на більш ніж 90% території України у реальному масштабі часу. У перспективі, після приєднання до Національної об’єднаної ГНСС-мережі інших партнерів, стане можливим повне покриття території України супутниковими навігаційними інформаційними послугами.


Користувачам СКНЗУ у реальному або післясеансному режимах може надаватись зареєстрована контрольно-корегувальними станціями сира інформація ГНСС, а також будь яка ДКІ з 4 можливих видів ДКІ, які формуються програмним забезпеченням Головного та Резервного центрів контролю навігаційного поля ГНСС і доставляється користувачам по Інтернет у складі навігаційного повідомлення у форматі RTCM різних версій:

  • широкозонна ДКІ, яка виробляєься на основі сирої інформації ГНСС, отриманої з усіх ККС НЦУВКЗ та залучених РС з мереж партнерів (за Угодою про утворення Національної об’єднаної ГНСС-мережі). Розрахунок корегувань навігаційних параметрів супутників ГНСС здійснюється в навігаційній апаратурі користувача за алгоритмом FKP, згідно з яким корегування вираховуються відносно однієї з визначених оператором ЦКНП у якості центральної точки мережі ККС (або РС, різниці тут немає). Координати центральної точки передаються у складі навігаційного повідомлення у форматі RTCM v.2.1;
  • зональна ДКІ, яка виробляєься на основі сирої інформації ГНСС, отриманої з декількох ККС НЦУВКЗ та залучених РС партнерів, для забезпеченя послугами окремої зони на території України. Алгоритм вироблення зональної ДКІ є аналогічним до алгоритму вироблення широкозонної ДКІ, при цьому зоною є коло на поверхні Землі з центром у заданій оператором ЦКНП географічні точці, координати якої є вихідними даними для роботи навігаційної апаратури користувача при розрахунку корегувань навігаційних параметрів супутників ГНСС і також передаються користувачам у складі навігаційного повідомлення у форматі RTCM v.2.1;
  • локальна ДКІ (інакше, DGNSS), яка виробляється безпосередньо навігаційним приймачом ККС по кодовим вимірюванням навігаційних параметрів ГНСС, і також передаються користувачам у складі навігаційного повідомлення у форматі RTCM v.2.1;
  • фазова ДКІ (інакше, RTK), яка виробляється безпосередньо навігаційним приймачом ККС з використанням фазових вимірювань навігаційних параметрів ГНСС, і також передаються користувачам у складі навігаційного повідомлення у форматі RTCM v.2.3.

Користувачам може також надаватись інформація у форматі RTCM v.3.0, яка включає як сиру інформацію ГНСС, так і локальну або фазову ДКІ.

Конфігурація СКНЗУ дозволяє користувачам, які мають доступ до Інтернет і оснащеним відповідною апаратурою супутникової навігації, досягти точності місцевизначень на рівні до 1 м на території, яка обмежена кутовими точка стояння ККС та РС, які є найбільш відділених від центру (для широкозонної та зональної ДКІ), субметрового рівня на відстані до 150 км від ККС для локальної ДКІ (тобто, обчислену у режимі DGNSS), і сантиметрового рівня точності у 30-км зоні поблизу ККС, яка надає фазову ДКІ (тобто, обчислену у режимі RTK).

Результати моніторингу стану ГНСС, які контролюються, а також самої СКНЗУ, досяжні точностні характеристики місцевизначення користувачів ГНСС по території України в реальному відліку часу, статистика запитів користувачів відображаються на Web-сайтах Головного і Резервного ЦКНП.

Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого Розпорядженням КМУ від 17 вересня 2014 року №847-р ДКА України визначено відповідальним за здійснення заходів з розширення дії супутникових систем функціонального доповнення EGNOS на територію України (п.320 Плану заходів).

На виконання п. 320 даного Плану заходів ДКА України підготовлено та представлено Європейській стороні пропозиції щодо можливих місць розміщення станцій RIMS системи EGNOS на території філій НЦУВКЗ ДКА України (ЦПОСІ та КНП та ГЦСК).


У разі розміщення станцій RIMS системи EGNOS на території філій НЦУВКЗ буде забезпечено:

  • безпеку (зберігання);
  • технічне обслуговування;
  • підготовленим персоналом;
  • електропостачанням;
  • каналами зв’язку та передачі інформації;
  • інші необхідні умови для функціонування станцій RIMS.

За своїми технічними можливостями СКНЗУ буде здатна реєструвати та оцінювати якість інформації системи EGNOS після того, як дія системи EGNOS буде поширена на Україну.

Слід зауважити, що відповідно до пункту другого статті 11 Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною та Європейським Співтовариством, його державами-членами, передбачено поширення EGNOS на регіон України через наземну інфраструктуру з використанням українських станцій моніторингу цілісності.

УГОДА НЦУВКЗ, ГАО НАНУ, СИСТЕМ СОЛЮШН;

Угода про співробітництво щодо цивільної ГНСС між Україною та ЄС.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *