ЦПОСІ та КНП створений 16 квітня 1974 року, на даний час є науково-випробувальною установою, філією Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України.

ЦПОСІ та КНП розташований у 15 км на захід від м. Дунаївці на Подільській височині в Хмельницькій області.

Історія ЦПОСІ та КНП починається з прийняття Постанови Уряду СРСР № 239-88 від 5.04.1972 року «Про створення в СРСР єдиної системи супутникового зв’язку». З цією метою на території СРСР почалось розгортання ряду наземних вимірювальних пунктів, які оснащувались командно-вимірювальними системами, обчислювальною технікою, засобами зв’язку та передачі інформації. В 1974 році один з таких науково-вимірювальних пунктів (під номером 19) був розгорнутий на території України в Дунаєвецькому районі Хмельницької області, як окрема військова частина, і отримав умовну назву 19-й НВП у складі в/ч 32103.

В квітні 1992 р. 19-й НВП перейшов під юрисдикцію України, а у 1997 році отримав свою теперішню назву і увійшов до складу Національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) Національного космічного агентства України.

Колектив не тільки зберіг, а й розвиває та примножує дієздатний науково-технічний потенціал, який дістався у спадок від військово-космічних сил СРСР. На цей час на території загальною площею 93 га розміщені 23 станції та технічні комплекси, 97 будинків та споруд займають площу в 47 га.

За час існування пункту проведено десятки тисяч сеансів управління космічними апаратами та сеансів забезпечення.


Основні завдання Центру прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля (ЦПОСІ та КНП)

 1. Застосування космічних засобів, організація та несення чергування.
 2. Організація прийому інформації ДЗЗ з іноземних КА (за планом НЦУВКЗ).
 3. Підготовка персоналу та технічних засобів до запуску та управління національними космічними апаратами.
 4. Участь у розгортанні наземного сегменту управління супутником національної системи зв’язку та мовлення.
 5. Участь у розробках та модернізації наземних програмно-апаратних комплексів, інформаційних технологій, створення підґрунтя для реалізації перспективних космічних проектів.
 6. Забезпечення працездатності наземних космічних засобів.
 7. Забезпечення подальшого розвитку Центру:
  проведення ремонту (модернізації) техніки;
  прийом та введення в експлуатацію нової техніки.
 8. Проведення науково-дослідної, винахідницької та раціоналізаторської роботи.


ЦПОСІ та КНП є основним джерелом інформації ДЗЗ та полігоном випробування методик обробляння цієї інформації на Україні. Це високотехнологічний, оснащений найновішими засобами Центр, космічні станції та комплекси якого забезпечують роботу з національними та зарубіжними космічними апаратами і системами.

Станціями та комплексами Центру організовано щоденний прийом інформації ДЗЗ, її попереднє та тематичне обробляння, збереження (архівація), виконання замовлень за заявками споживачів.

Як суб’єкт державної системи моніторингу довкілля Центр є сегментом тематичної обробки інформації ДЗЗ і проводить наукові дослідження та відпрацювання методів обробляння даних ДЗЗ з метою виявлення повеней та паводків, оперативного виявлення теплових аномалій (пожеж), аналізу та моделювання наслідків зазначених явищ, їх прогнозування та попередження. Ведеться екологічний моніторинг стану довкілля, спостереження за станом лісових масивів та розвитком рослинності, метеоспостереження. В Центрі створений архів космічної інформації ДЗЗ ДКА України. Це десятки терабайт даних, доступних споживачам.

Спільно з ДКА України опрацьовано питання щодо налагодження в Україні, на базі ЦПОСІ та КНП, прийому інформації з іноземних космічних апаратів надвисокої розрізненості.

Окремо опрацьовано питання щодо налагодження прийому засобами ЦПОСІ та КНП інформації від 2-х відкритих супутників ДЗЗ низької розрізненості: Aqua та NPP Suomi. У перспективі — підписання Угоди зі Службою геологічного нагляду США щодо організації в Україні, на базі ЦПОСІ та КНП, прийому інформації від супутників середньої розрізненості Landsat-7 та Landsat-8.

Як науково-дослідна установа ЦПОСІ та КНП розробляє та впроваджує новітні технології, вдосконалює технічні засоби та системи управління, вивчає можливості застосування і впровадження космічної інформації в різні сфери життєдіяльності людини.

Центр приймає участь у виконанні заходів в рамках Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України.

ЦПОСІ та КНП призначено оператором та експлуатуючою організацією Системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України (СКНЗУ), яка створена на замовлення ДКА України в рамках Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України. СКНЗУ призначена для здійснення моніторингу стану радіонавігаційного поля, яке формують системи GPS, GALLILEO, ГЛОНАСС та для постачання користувачам додаткової диференційної корегувальної інформації, необхідної для підвищення точності та надійності місцевизначення у реальному масштабі часу. ЦПОСІ та КНП забезпечує функціонування СКНЗУ у складі Головного та Резервного центрів контролю навігаційного поля та мережі контрольно-корегувальних станцій.