Запобігання та виявлення корупції в НЦУВКЗ

Найменування установи: Національний центр управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ)

Поштова адреса: вул. Московська, 8, м. Київ, 01010, Україна

Електронна адреса: ncuvkz@spacecenter.gov.ua

Номер телефону: тел/факс (044) 253-43-49

Адреса офіційного веб-сайту: spacecenter.gov.ua

Інформація про підрозділ, відповідальний за питання запобігання та виявлення корупції в НЦУВКЗ: Служба з питань запобігання та виявлення корупції

Електронна адреса: gurskiy@spacecenter.gov.ua

Номер телефону: +38 (067) 503-56-83

Законодавство України щодо запобігання та протидії корупції:

 • Закон України “Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII
 • Закон України про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією від 16 березня 2005 р. № 2476-IV
 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р.
 • Закон України Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 18 жовтня 2006 року № 251-V
 • Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р.
 • Закон України про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 18 жовтня 2006 р. № 252-V
 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією №ETS173 від 27 січня 1999 р.
 • Закон України про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 18 жовтня 2006 р. № 253-V
 • Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191
 • Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування” від 13 червня 2000 р. № 950
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади” від 8 грудня 2009 р. № 1422
 • Наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2010 р. № 1380/5 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів”
 • Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 “Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки”
 • Указ Президента України від 16.11.2011 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям”
 • Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб
 • Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю
 • Наказ № 62 від 26.12.2018р. «Про затвердження Антикорупційної програми Національного центру управління та випробувань космічних засобів»
 • ПЛАН роботи служби з питань запобігання та виявлення корупції Національного центру управління та випробувань космічних засобів на 2021 рік

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА НЦУВКЗ

Положення про службу з питань запобігання та виявлення корупції НЦУВКЗ

Положення про службу з питань запобігання та виявлення корупції

План роботи уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції на 2021 рік

Наказ НЦУВКЗ № 13 від 26.02.2019 «Про затвердження Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Національному центрі управління та випробувань космічних засобів»

План проведення навчань з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства з особовим складом НЦУВКЗ на 2021 рік

Роз’яснення НАЗК від 13.02 2020 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції стосовно заходів фінансового контролю»

Роз’яснення НАЗК від 01.04.2020 № 2 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції стосовно заходів фінансового контролю»

Роз’яснення НАЗК від 03.06.2020 № 3 «Щодо порядку дій державних органів після визнання державних службовців судом винними у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією»

Роз’яснення НАЗК від 16.06.2020 № 4 «Про мінімальну штатну чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах»

Роз’яснення НАЗК від 23.06.2020 № 5 «Щодо правового статусу викривача»

Роз’яснення НАЗК від 09.07.2020 № 6 «Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги»

Роз’яснення НАЗК від 14.07.2020 № 7 «Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Роз’яснення НАЗК від 03.08.2020 № 8 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції стосовно подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, військовослужбовцями та іншими окремими категоріями суб’єктів декларування»

Роз’яснення НАЗК від 26.08 2020 № 9 «Щодо застосування окремих положень Закону України Про запобігання корупції стосовно подання декларацій кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів та особами, обраними на ці посади»

Роз’яснення НАЗК від 03.02 2021 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України Про запобігання корупції стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані»