Запобігання та виявлення корупції в НЦУВКЗ

Найменування установи: Національний центр управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ)

Електронна адреса: ncuvkz@spacecenter.gov.ua

Номер телефону: тел/факс (044) 253-43-49

Адреса офіційного веб-сайту: spacecenter.gov.ua

Інформація про підрозділ, відповідальний за питання запобігання та виявлення корупції в НЦУВКЗ: Служба з питань запобігання та виявлення корупції

Електронна адреса: gurskiy@spacecenter.gov.ua

Номер телефону: +38 (067) 503-56-83

ЗРАЗОК форми повідомлення про корупцію

Законодавство України щодо запобігання та протидії корупції:

 • Закон України “Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII
 • Закон України про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки від 20 червня 2022 р. № 2322-IX
 • Закон України про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією від 16 березня 2005 р. № 2476-IV
 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р.
 • Закон України Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 18 жовтня 2006 року № 251-V
 • Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р.
 • Закон України про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 18 жовтня 2006 р. № 252-V
 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією №ETS173 від 27 січня 1999 р.
 • Закон України про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 18 жовтня 2006 р. № 253-V
 • Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191
 • Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування” від 13 червня 2000 р. № 950
 • Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 р. № 1395/5 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи”
 • Наказ НАЗК від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА НЦУВКЗ

Положення про службу з питань запобігання та виявлення корупції НЦУВКЗ

План діяльності служби з питань запобігання та виявлення корупції на 2024 рік

Роз’яснення НАЗК від 23.06.2020 № 5 «Щодо правового статусу викривача»

Роз’яснення НАЗК від 09.07.2020 № 6 «Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги»

Роз’яснення НАЗК від 14.07.2020 № 7 «Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Наказ НАЗК від 23.07.2021 № 451/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»

Наказ НАЗК від 20.08.2021 № 539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»

Наказ НАЗК від 23.07.2021 № 449/21 «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Наказ НАЗК від 23.07.2021 № 450/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування»

Роз’яснення НАЗК від 14.07.2020 № 7 «Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Роз’яснення НАЗК від 19.11.2021 № 10 «Щодо особливостей реалізації заборони 6на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції») та відповідальності за прийняття рішень щодо осіб, які прийняли такі пільги, послуги і майно»

Роз’яснення НАЗК від 13.11.2023 № 4 «Щодо фінансової доброчесності: застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку)»

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО РОЗ’ЯСНЕНЬ ВІД 13.11.2023 № 4 щодо фінансової доброчесності: застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку)